GWARANCJA

Głównym priorytetem dla nas jest jak najlepsza obsługa Klienta oraz zadowolenie użytkowników z naszych produktów. Zależy nam, aby Wasze doznania związane z marką iWALK były zawsze pozytywne. Jeżeli nie jesteś do końca zadowolony z zakupu, to proszę poświęć chwilę czasu na zapoznanie się z poniższymi informacjami. Być może niedogodności występujące podczas użytkowania zakupionego produktu są objęte gwarancją lub znajdziesz odpowiedź na ich rozwiązanie.

iWALK Polska gwarantuje, że zakupione produkty są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Produkty marki iWALK posiadają 2-letnią gwarancję i Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art.556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady z tytułu rękojmi.

GWARANCJA OBEJMUJE:
– wady fabryczne nabyte przed zakupem produktu, w tym m.in. wadliwe dopasowanie produktu do urządzenia lub wadliwe funkcjonowanie produktu

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:
– zmian kosmetycznych, w tym m.in. rys i zabrudzeń, które powstały już po zakupie produktu w wyniku naturalnego zużycia
– uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych, w tym m.in. upadku, rozlania cieczy, kontaktu z ogniem lub wskutek działania jakichkolwiek innych czynników zewnętrznych
– uszkodzeń powstałych w wyniku użycia nadmiernej siły i/lub nieuważnego zakładania, zdejmowania bądź podłączania produktu
– uszkodzeń powstałych na skutek samodzielnej i/lub nieautoryzowanej próby naprawy bądź modyfikacji produktu
– uszkodzeń wynikających z używania produktu do celów innych, niż został on przeznaczony

Powyższe wskazania mają jedynie charakter informacyjny i nie wyczerpują wszystkich przypadków.

Konsument w przypadku, gdy zakupiony produkt posiada wadę, może:
– złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny Towaru;
– złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

W przypadku, gdy zepsuty produkt lub części niezbędne do naprawy są niedostępne, iWALK Polska może dokonać wymiany uszkodzonego produktu na podobny produkt z porównywalnymi funkcjami.

Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta nie będącego Konsumentem na podstawie art.558 §1 Kodeksu cywilnego z tytułu rękojmi za wady fizyczne zostaje ograniczona do 1 roku. Natomiast odpowiedzialność z tytułu wad prawnych zostaje całkowicie wyłączona.

Czasami zdarza się, że zakupiony produkt nie działa w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Często jest to spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem zakupionego produktu. W takiej sytuacji zalecamy, aby dokładnie zapoznać się z dołączonymi instrukcjami do zakupionego produktu, które można również pobrać ze strony Pliki do pobrania.

Dobrym rozwiązaniem jest też odwiedzenie naszej strony FAQ z najczęściej zadawanymi pytaniami przez użytkowników. Na tej stronie znajdziesz wiele odpowiedzi na trudne pytania, których na pewno nie znajdziesz w instrukcjach obsługi dołączonych do produktów.

Szczegóły dotyczące zgłoszeń reklamacyjnych i zwrotów omówione są na stronie Reklamacje i Zwroty.